Pranayama

Prana is de brug tussen lichaam, geest en bewustzijn.

De fysieke manifestatie van prana is adem.

Ademhaling en geest zijn nauw met elkaar verbonden. Elke gedachte verandert je ademhalingsritme en elke ademhaling verandert je denkritme. Ayurveda zegt dat ademhalen het fysieke onderdeel van denken is denken het psychische onderdeel van ademen.

Pranayama betekent beheersen van de ademhaling en door de ademhaling te beheersen, beheersen wij onze geest.

De rishi’s (zieners) ontdekten dat de mens afwisselend door het linker of door het rechterneusgat ademt.Als je door je linker neusgat ademt is je rechterhersenhelft actief. De rechterhersenhelft staat in verband met liefde, mededogen, intuïtie, kunst, kunst, poëzie en religie. Als je door je rechterneusgat ademt is de linkerhersenhelft actief, dat in verband staat met logisch denken, onderzoeken, competitie, oordelen en agressie.

Wisselend door beide neusgaten ademen (ida-pingala ademhaling)

  1. Leg je duim op het rechterneusgat en duw deze licht dicht. Adem in, naar je buik, door je linkerneusgat. Houdt je adem even vast. Zet je wijsvinger op je linkerneusgat (laat je duim los) en adem uit door je rechterneusgat.
  2. Adem weer in door je rechterneusgat (dus uit en in door hetzelfde neusgat). Houdt je adem weer even vast, houdt je duim weer op je rechterneusgat en adem uit.Herhaal dit, let er op dat je rustig in en uitademt.


Bekijk hier deze ademhaling.

Kijk voor een pranayama-oefeningen voor sterke longen hier