Mind-switch methode

Mind switch – doelgericht werken aan een vreugdevol leven

Er zijn ongelooflijk veel ideeën over hoe de geest in elkaar zit en functioneert.  Chan1

Door verschillende filosofieën, psychologie en diverse geloofsovertuigingen, wordt de geest steeds op een andere   manier uitgelegd en gedefinieerd. Dit komt omdat de geest, in tegenstelling tot het lichaam, vrij onbekend is voor ons.

Over het lichaam: we zijn het er allemaal over eens dat ons voedsel door onze mond naar binnen gaat en dat wij geen vier maar twee armen hebben. Onze geest is minder grijpbaar. We gaan zo op in onze eigen gedachten dat we er niet aan denken om hem te onderzoeken.

De geest wordt continue beïnvloed door onze vijf zintuigen, en dit zorgt voor emoties als verdriet, angst, boosheid enz. Wij weten niet waardoor het komt dat wij zo gevangen zitten in onze dagelijkse activiteiten en we nemen niet de tijd om te ontdekken wat de geest echt is.

Door teveel geestelijke activiteit ontstaan er allerlei klachten als:

  • depressies
  • vermoeidheid
  • angsten
  • slaapstoornissen etc.
  • lichamelijke klachten. (Ayurveda gaat er van uit dat 95% van de lichamelijke klachten worden veroorzaakt door emoties.

Indien de geest niet voor ons werkt, maar wij voor onze geest, ontstaan er blokkades en klachten. Wij zouden moeten weten wie we zijn en wat onze doelstelling is. Wij moeten ook begrijpen dat het Ego, die het verdeel en heers principe hanteert, ons een gevoel van superioriteit geeft ten opzichte van iemand anders.

Daarom is het goed om een doelstelling te hebben in het leven. Door deze doelstelling blijf je in beweging en kun je het Ego beter onder controle houden door de vijf zintuigen beter te beheersen. Door het beheersen van de vijf zintuigen, zorgen we voor meer rust in de geest.

Hierdoor wordt het bereiken van je doel makkelijker.

Mind switch – de directe methode.

In de westerse psychologie wordt veel aandacht besteed aan het verleden. Gebeurtenissen en emoties die je nog zou moeten verwerken. In mijn (oosterse) cultuur is het NU het belangrijkste, dus hoe je nu bent. Van hieruit werk je aan de toekomst. Het verleden kun je niet meer veranderen maar wel gebruiken om er van te leren.

Door mijn vele studies, trainingen en reizen en een lang verblijf in een klooster, heb ik veel geleerd over de natuur van de geest.

De methode waarmee ik nu werk is direct en gericht op resultaat. Het doel is mensen meer inzicht te geven hoe om te gaan met alles wat van buiten naar binnen komt. Mijn methode is om je de weg te laten zien van binnen naar buiten. Dan bereik jij je doel!

Met deze mind switch methode geef ik al vele jaren, met succes, trainingen aan ondernemers, artiesten, sporters enz.

“Chan legde meteen de vinger op de ‘zere plek’ bij mij. Mijn gezondheid was de ingang, maar de route bleek een heel andere dan ik had gedacht. Ik heb nu al mooie eerste stappen gezet en die voelen goed. Dank daarvoor, Chan!”

Olga Boogaers

 

Mind switch – stappenplan en methode.

Stap 1: is het afnemen van een complete anamnese en het bepalen van de Ayurvedische constitutie, dit zegt veel over je body en mind.

Stap 2:  cliënt zet op papier waar hij/zij aan wil werken cq wat de problemen zijn.

Stap 3: ik leg uit hoe we dit gaan aanpakken en hoeveel sessies ik daarvoor denk nodig te hebben.

Stap 4:  evaluatie

Ben je geïnteresseerd, dan kun je het beste telefonisch een afspraak maken (0343-421262)